closeTerug naar inventaris

Transcriptie

90

91

92:

93

94

95

134

Vervolg ven Geld Zaaken

met verzoek om aan de houders der origineele voldaan te worden.

96

de dupp=t Wissels gaan over

gelijk ook de Rapporten der Grote en kleine geld Cassa

97

Suarnisoen a Militairen zaaken

men afcueerd dat de verstrekking aan de Militairen van de zilvere Leeuw wat„

ruijm genoomen is

Targ: 143

en zulx is geschied op de betoogde noodzaakelijkheid

Tot de aanwerving van 50: Militairen voor Batavia, is teeds ordre gegeeven

144:

dog men kan hier in niet aan het oog merk bereijken

men zal de bepaling omtrent de buijten Comptoiren in ’t oog houden

145

de vergoeding van het questieus Geweer, is den sold=t Hamming opgelegd.

146

om geene onder officieren boven de bepaaling voor te dragen is den Majoor last gegeeven

147

ook om de begeerde korte sterkte Jaarlijks aan het hoofd der Militie te zenden

en in hoe verre, het kostgeld der Militairen zoude kunnen verhoogt worden, is gem:

Majoor en Soldij Boekh: ter aantooning opgedragen

148

een accurate Lijst van het bedragen der Month„s zal aan het Hoofd der Militie afgez: worden,

149

om op het gedragder Bakm:s te laten is den majoor mede aanbevoolen

150

aangem: Majoor is meede afgegeeven de ordres betrekkelijk het Militaire weesen

151

en een Copia van den Model Eijsch om zig daar na te schikken

tot de meerdere verstrekking van Randcoenen laat den voorraad niet toe

152:

propositie van den Hoofd Adm: om zulx in gelde te verstrekken

20¼: stver: voor ieder sold=t aan den Bakmeester verstrekt

153

de ordres des wegens ontfangen schijnt wat onduijster te zijn

154:

den Majoor is vergunt voor de verstrekking aan eenige Militairen Banda te mogen

aanreekening

155

Swaarigheeden tot den overvoer van Provisien na Sawaij

156

de verstrekking voor een kondjaar met een pantjalling te zenden

157

dezelve Manipa aanteteekenen bij de boekjes aldaar afgeschreeven te wor„

den

vervolg