closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg„ van

Suarnisoen f Militairen Zaaken

om de Bwalle

bezetting is deeze post met 6: gemeene meerder verstrekt

Eij

158

bestaande de

bezitting nu in 40: koppen, dat toe reijkende is om de noordkant van Co„

„ram schoon te houden

maneuvers bij bequaame Welk

159

Gegadieerdens

dank betuijging

van de gegagieerdens

308

een afgeleefde

Cannonier de rust gagie toegelegd

Hongij en Expeditie Togt

de wel geslaagde alfoereese Lands bij eenkomst

265

is bij dag register, resolutien en verslag te beoogen

de Hongij Togt is niet rondsom Ceram gedaan

266

een Commissie ter Extirpatie na Boura gesonden

en om de Post Tawaij op te neemen

den onderkoopman Bourghelles g’emploijeert tot ’t suijveren van de Spece„

„rij boomen te Bouro

267

hoe verre bij de aan ’t doelwit bereijkt hebben

260

te marque van den Heer Gouverneur nopens de forten te Manipa en Loehoe.

269

de erectie van een fortres te Manipa

schijnd onnodig

een batterij op de fundamenten van de oude Redout, zoude veele kosten bespaaren

bedeeling van den goederen uijtslag der Sanieri op Paumahoe

270

de Hoofden daar bij present geweest

270

hebben den Eed van trouw gedaan en

zijn zeer behandelt geworden.

aan de uijtleevering van den Capitain der Sanirie

271

Vervolg