closeTerug naar inventaris

Transcriptie

265

266

267

260

269

80

Jerolg van Hongij en Expeditie Togt

is nog niet voldaan

het dorp Soleman heeft zig der Comp: onderworpen

zeker spion van Hatoewe

is per ouwerkerke versonden

1: groote en 94. Jonge Nagul boomen uijtgeroerd.

het Rapport en afteekening van Sawaij„

gaat onder de bijlagen over

den onderkoopman Bourghelles met 1. Corre Corre en 5: orembaijen na Bouro gezonden

aanmerkelijke Extirpatie door hem aldaar gedaan

vereijscht nog nader visite

zijn verscheijde specerij boomen omgekapt

Huijsselijke Bestellingen

de zieken in ’t Hospitaal zullen wel behandelt worden

de gebreeken aan ’t Hospitaal, de behandeling der zieken en verstrekkingen

zullen met de laaste bezending opgegeeven worden

met de temitteering der penningen voor ’t marine school word gecontinueerd

de ordre om alle beneficium in de bekende Lands tale te beschrijven &=a zijn de beampts:t aan bevoolen„

den sComp:s Slaaf Daan

ischier niet te vinden

verginning om twee huijsen in een te trekken

de wegen, bruggen en brandspuijten zijn gevisiteerd

Een Boekhouder heeft den Eed van Notaris gedaan.

versoek om eenige in sequestratie zijnde penn:

van de land geweesen

nopens het protes van Cos

die tans overgezonden wort

met aanhaling daar uijt

gemelden Cos is zeedert na Banda vertrokfen

een Cappitain de Marine benoemd

vervolg

Parg

135

271:

272:

273

274.

275

276

277

278

190:

191:

192:

193:

194

195:

196

197

198

199

200