closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vewg den Huiselyke Bestellingen

en verandering onder het Corps pennissen

a 10r

de Emclamenten van den Gouverneur zijn als Raad van Jndie / naar de Jongste

voorbield en gereguleerd

202:

de opper Chirurgijn op ouwerkerke is een stuk guinees tot verland doek verstrekt„

203

het versoek om veniamatatis door Frogers

204

tot hunne Hoog Ed:ls gerenvoieert

Copia van de verantwoording van Van Guericke

205

aan den Arth: Lieut: algegeeven

bedeeling van de toestand alhier door de kinder pokjes

206

hebben reets 637: Zielen

ten grave gericht

en Confinueerd nog

openbare gebieden daar teegen

207:

bij najaarse advisen

208

zal dit een en ander duijdelijker blijken

ordre gesteld tegen den invoer der kinder ziekte

209

bij ordonnantie

en biljet

van den Politicquen Raad valt niet te melden

210:

eenige vesanderingen

211:

onder de Justitieele Leden

twee Leeden bij weesmeesteren aangesteld

212:

der wesen gelden bedragen RRd:s 21794: 47 1/8:

213

verandering bij Commissarissen van Huwelijksche zaaken

214:

Boedelm: Staat reek: bedraagd rd„s 2680: 28 7/8:

216

verschansing onder de Burger officieren

226

en mooren

217

item Wijkmiesters

210

de Stads Cassa bedraagd rd„s 89: 17:

219

wegens de order in fas van Appel

220

Js de Justitie aanbevoolen

vervoeg