closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rewoeg en Huijsselyke Bestellingen

om Twee krankbezoekers.

Word andermaal versogt

de predikanten geven genoegen

’t rapport van de kerk en schoolvisite

gaat order de bylaagen over

de groote kerk fatechisatie is geschied.

en eenige Schoolmeesters verplaatst

aanstelling van ouderlingen in de Hollands

en maleijdse gemeente

item diakonen

het kostende van de Maleidse kerk gelequideert

en binnen slijns ingenomen

het weeshuijs is volkomen g’approprieert en betaalt

den buijten Regent, Regentesse, en binnen Moeter daar voor aangestel„

’t Capitaal der armen bedraagt rd„s 35662: 27:

Inhoop

den Jnkoop in deesen Jaare

ook eenige Goemoek ijzer en wiel trossen

24: Jatij balken van de Chineesen geleend, zijn, voor 4: D„o ieder betaald geworden

fatij Cultuure

den staat der Jafij Cuctuure zal in ’t najaar worden vertoond

de grond in de Ambonse districten schijnt niet geschiekt te zijn tot den aanqueek

men zal uijt de Plantagien op de drie Comptoiren eenige Boomen tot gebruijk

laten kappen

de Hoofden zijn g’interdiceert geene ongelden daar voor meer op te brengen

vervolg

Targ.

136

221:

222:

223.

224

2:25:

226

227

228

228

230

231:

232:

47.

49

49

75

76

77.