closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Varoer an Jatij Jultuure

de capprobeerde prijs bepaling voor de te leverene houtwerken is alhier ingevoerd perg:

de Javase Pitten zijn verdeltt en gepoot

dog versoeke om voortaan dezelve te excuseeren

In en Afschrijvingen

vertooning van de gedaane in en afschrijvingen.

H: H: Ed approbatie dient wegen word verzogt -

InLanase zaaken

dat de alfoereesen op het vriendelijkste behandelt worden

komt onder Hongij zaken voor

dezagste middelen zijn de beste voor de berg boeren

de verleende amnestie zal aan den Cerammer bekent gemaakt worden

van den Rebel Noekoo

zal appart gerescribeerd worden

de pattij van Waij

heeft de aangehouden draar basten nog niet te rug gegeeven

de klagts over den orangkaij van Laricque zijn onderzogt

de geweezene Hoofden hebben zig verantwoord

en den fiscaal heeft omtrent eenige uijtdrukkingen voldoeningen gegeeven

om de meenigvuldige Regentschap gesteld

een ander Orangkaij te Loehoo afgezet, en

een getrouwer inlander in zijn plaats gesteld

den Radja van Nussanive heeft zijn ontslag verzogt

en 't is hem g'accordeert -

zijnd Negorijs schulden aan den regtbank gerenvojeert

dog heeft zijn honneur als oud Hoofd Regent behouden

een ander aangesteld

de Pattij van Na lahia heeft zijn ontslag versogt

vervolg

=

78

79

165

166:

249

250

251

252:

253

254

255

250

257

258.

259

260

261