closeTerug naar inventaris

Transcriptie

78

79

165:

166:

249

250.

251:

252:

253

254

255

256

257

258

259

260

261

vewvag den Inlandse saaken

=en is behoudens honneur ontslagen

insteede van den in Capabelen Regent van Toebang

is zijn broeder aangesteld

in plaatse van wijlen den Bonoa 's orangkaija

is zijn zoon verkozen

de inlandse Conferentien zijn bij de resolutie ingelijft.

Negotie Boehen

gecommitt:s benoemd tot de Confrontatie der Negotie Boeken

d’ beantwoorde bevinding van Ao 178½. is onder de bijlagen

de ordre nopens het opmaken der onkost reekeningen is de Negotie bedienden

aan bevoolen

de attentie word steeds bevestigt. op de vermindering der Lasten en accressement

der winsten

de heer Gouverneur heeft alle nodelose Restanten zo veel mogelijk vermindert„

de vermindering der Lasten in do p:r was zeer weinig, en men hoopt in het vervoeg

beeter te slagen

de voor en na restanten zyn gekonfronteerd

Poauden

A: H: Ed„s Consideratie ter versending van een Chialoup met nagulen na Ban„

da ter inneeming van Nooten

is aan veele swaarigheeden onderheevig

1

om reedenen als het nevenstaande

ook is 't zelve en dies Lading g’exponeerd aan smokkelarij en rooflust der Cerom„

mers

't schip van Banda met nooten beladen kan facielder Saparoua aangieren en de

Nagulen gerassen inneemen

nen ziet geen kans de vermindering der Nagul gewassen door „eg gepast middelen

in ’t werk te stellen

vervolg

Parg

137

261:

262:

263

264:

170

171

172:

173

174:

175

176

63

64:

65

66

67

68