closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van

Producten

ten ware men iets anders konde uijtdenken om den inlander zijn bestaan te bezorgen Parg:

de groote Nagul genassen word als van geen groote Last post voor de Comp: aan gemerkt

den Jnlander besteed zijn Nagul geld in Lijwaten en doet bij een groot gewas den de„

biet derzelve vermeerderen

den geheelen inschuur van het nagul gewasch bestaat in 236 3/80: Bhaaren

het overwigt bedraagt 2 39/350: Bh: en met ’t restant van d p=o of

132289 lb: is in een agter Hok van ’t schip ouwerkerk of geladen

de Negorijen zijn gevisiteerd en geene ontdekking gedaan

door een Justitieele Commissie zijn 983: lb: Htof van Nagulen in zee geworpen

en 7: lb: bedorve d=o verbranden

3000: lb: onleeverbare Nagulen zijn op Saparoua en 31: op Laricque meede

verbrand

menhoopt dat den geringen inschuur E: H: Ed„l zal behagen

Parliculiere Paart en Handel

dank betuijging voor de vergunde faveuren aan particuliere Handelaaren

dezelve zullen met het benodigde g’assisteerd worden

de dienaaren hebben nog geen gebruijk gemaakt van H: H: Ed„e vergunning

om Barcquen te doen voeren

een Chinees is vergunt

zijn Laving aan Land te brengen

en een Javaas Burger

om zijn Lading te breeken

mitsg„s aan een Samarangs burger gepermitteerd

maccassaar te mogen aangieten

Raccaien en Biletien

afectie der ontfange Placcaten

68

69

70

71

72:

73

74:

243:

244:

245

246

247.

248

280:

1