closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Requesten

de overgaande Requesten

den Predicant Feije versoekt verhoging van gagie

den Capitain van Iuericke versoekt om zijn verlossing

ter Elucidatie genoteerd dat 'er nog verscheide werken niet gemaakkt zijen

en dat hunne Hoog Edelheeden hier om verdagt gelieven te zijn

bij d’ aanstelling van een arder opziender der werken

versoek van den soldij Boekhouder koenes om zijne verlossing

en van den Cassier en Winkelier om bevestiging

versoek van den P„l Secretaris Brust om bevestiging &=a

en van den vuukwerker Riso om te Maccasser of elders

in een administratie gesteld te worden

't versoek van den eerste klerk om bevestiging

ook van den Secret„s van Justitie om als even

Dezelve worden Hunne Hoog Edelheeden eerbiedig aangeboden

Scheepen en Vaartuijgen

bedeeling van de aankomst van de Negotie en ouwerkerk

bij vertrek derzelve, zijnde berigten van ’t Specerij Aok de watering afmatting en

dieptreeding ensz: mede afgezonden

het eerste is op den 5: na Bajermassing en het andere op den 26: Maij L:L: over

Java na Batavia gedepecheert

dankbetuijging voor de toezending van de Pantjalling de Willem

welke voor Banda was gedestineert dog om eijgen verleegendheijd aanhouden

men is om ’t gemis van de Chialoup Batavias Welvaarend in verleegendheijd

welke ter dssistentie voor en met Rijst en zout beladen na Banda gezonden

nog niet op komt dagen

men moet dus geloof de fereeren aan de gerugten van dies rampen

door dit ongeluk kan men Banda niet assisteeren

is zelfs buijten staat de hout werken van Bouro te laten afhaalen

versoek om met vaartuijgen spoedig voorzien te worden

vervolg

Tatg

135

311:

312

313.

17:

18

19

20

21:

22