closeTerug naar inventaris

Transcriptie

37

29

30.

31:

22:

33

34:

35

23:

24

25

26:

27:

28

venolgeen Scheepen en Vaartuijgen

de overheeden zijn op reekening te veel belast voor 100: kann: Arak en te

veel gecrediteerd voor 9899 lb Rijst

Parg:

veroorzaakt door telen schrijf fout

op versoek van den Hoofd administr Werden deese Pasten Batavia aangeteekend

bedeeling van de gesteldheijd der ontfangene Lij waten

in een pak quin: gem: gebl: die het brutto niet houden zijn 3: p„o te

kort en 6: gevlekte bevonden

de gerlekke worden egter verbruijkt dog de 3: te kort komene Bat te rug gereekent

men had verwagt dat de overige Pakken beter zoude uijtvallen

dog bij een berigt en verklaaring van de gecommitt„s

ontwaarde men dat in 53: pakken diverse vat bevlekt en met olij bemorte Lijwaten

mitsg„s 11: p„s karikams roode en 1: Niguaniassen groote, te win bevorden waren

die de hoofdplaats word te rug gereekend

de beschadigde zijn egter per verdutie verkogt.

in de meeste pakken voor Padang zijn geene afpak briefjes bevonden

Vian Soenen

de ordres betrekkelijk de soldij bediendens aanbevoolen

men zal voortaan met meerder accuratesse te werk gaan in ’t bekent stellen der

gegagieerdens

geene verstrekkingen zal order de Jaaranse zeevaarende gedaan worden dan na de ordres„

de voorjaarige zoldij boeken zijn geconfionteerd

Pagol Pesern

men reserveert de beschrijving der Iagor Stosschen, tot in't najaar

en om de Comp: de voordeelen te doen genieten word geene moeyte gespaard

139

80

38

39

3/40

41:

42.

43

44

45

46

177:

178

179

180