closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Timmeragien en Reparatien

van Timmeragien en Reparatie vaet geene bedeeling

Srg

142:

Verkoop

om de armoede der Jngeseetenen is den verkoop zo favorabel niet geweest als

men gekensch had

men heeft een preuve genoomen om de voorjarige restant Lijwaten te di„

manreeren

behaalde advansen op dezelve

om de Maatschappij van de winst te doen goudeeren heeft men 6: maanden uijt„

„stel aan de koopers verleend.

wijl dezelve anders niet te animeeren waren

behooging van de al gemeene armoede

de deesen Jate aangebragte Lijwaten hebben weijnig bloed bij gezet

bedugting voor de van Padang te rug gezondene guineesen welke weynig advancen

zullen opleeveren.

waar van een preuve genomen, dog opgehouden geworden

op de beschodigde is nog buijten verwagting ƒ 185: 18: geprofiteerd

de behaalde advancen op de laatste vendutie genoteerd in de Resol:

op de blauwe is een aanzienelijke winst behaald, dog de guineesen

zyn opgehouden

versoek om voldoening der g’eijschte blauwe Lijwaten

men ziet geen kans de opgehoudene met winst aftezetten waar toe egter

alles zal aangewend worden

beswaarnis van den Hoofd Administ„r Wegens de Prijs der Tarwe

versoek om qualificatie tot wat prijs te verstrekken

de aangebragte 21½: Last, zijn verkogt tegen 85: rd„s ’t Last

50

51

52:

53

54:

55

56

57

58

59

60:

61:

62: