close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0312

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Timmeragien en Reparatien

van Timmeragien en Reparatie vaet geene bedeeling

Srg

142:

Verkoop

om de armoede der Jngeseetenen is den verkoop zo favorabel niet geweest als

men gekensch had

men heeft een preuve genoomen om de voorjarige restant Lijwaten te di„

manreeren

behaalde advansen op dezelve

om de Maatschappij van de winst te doen goudeeren heeft men 6: maanden uijt„

„stel aan de koopers verleend.

wijl dezelve anders niet te animeeren waren

behooging van de al gemeene armoede

de deesen Jate aangebragte Lijwaten hebben weijnig bloed bij gezet

bedugting voor de van Padang te rug gezondene guineesen welke weynig advancen

zullen opleeveren.

waar van een preuve genomen, dog opgehouden geworden

op de beschodigde is nog buijten verwagting ƒ 185: 18: geprofiteerd

de behaalde advancen op de laatste vendutie genoteerd in de Resol:

op de blauwe is een aanzienelijke winst behaald, dog de guineesen

zyn opgehouden

versoek om voldoening der g’eijschte blauwe Lijwaten

men ziet geen kans de opgehoudene met winst aftezetten waar toe egter

alles zal aangewend worden

beswaarnis van den Hoofd Administ„r Wegens de Prijs der Tarwe

versoek om qualificatie tot wat prijs te verstrekken

de aangebragte 21½: Last, zijn verkogt tegen 85: rd„s ’t Last

50

51

52:

53

54:

55

56

57

58

59

60:

61:

62: