closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het voorgevallene in deese Provintie zij het ons voor af vergund

felicitatie over de optreeding van S: Z:

De wel Edele Gestrenge Heeren Hendrik van

de Edele Heer van Hockum

Hockum met de optreeding tot Raad ord=s en M„r Willem

Van der Beeke, Ian Vermeulen en Jan Greeve met

en wegens de promotie van de Edele Heeren

promotie tot Raaden Extra ordinair van Nederlands Jndie, op het

Raden van Indiën

hartelijkste en welmeenenste te vergelukken, gelijk wij den eersten te

kenaar aan deese plaatse in perzoon hebben mogen doen: Hun Wel Edele

Gestrenges toewenschende keurigste van Ichovas zeegeningen ge„

„paart met tijdelijke Welvaart en voorspoed, mitsg„s alle ziels

en Lichaams vermogens, om deese aansienelijke in swaarwigt

„ge Charges, ten meesten nutte der Maatschappij en tot eijgen

Eer en roem te mogen bekleeden.

Tot het verslag van zaken treedenbe, is het ons bijsonder aange„

Inlijding tot het verslag van zaken § 3:

naam geweest, dat onse in het voorleeden najaar afgesonden.

Brieven en Papieren rigtig zijn

besorgt.

ter vernieuwing der slegt gestel S 4:

De slegte gesteldheijd der boeken op de drie schrijf Comptoiren,

„de Boeken op de schrijf Comptoiren zijn

het bewodigde verstrekt.

heeft ons op den 19:' December pass=to doen besluijten, om tot vernieu

wing derzelve, het nodige papier, gaaren Acetra te laten verstrec

ken en het daar toe verbruijkte, is op onkosten Extra ordinair

afgeschreeven.

de Positive ordres van 5: varen N:

Do ortar er es Setet Ao 101 et A„ 70 8 :

gaan onder de bijlagen over

trek van vijf Jaaren effen gesteld en 'ordre gebragt zijnde, neemen wij

de

5

n0

m

pet

brie

420

Trede

1e2

et p

zullen

velke

pnt

't ver

van R

cassaer

wel

Reijk

de