closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Com„

en Wij

„en„

.

142

de Vrijheijd uw Hoog Edelens onder de bijlagen aan te bieden.—

Terwijl de gerequireerde Papieren voor Nederland /: Welke met de Schee„

de gerequireede Papieren voor 5 O:

Nederland in steede van de verongeluk.

pen De Harmonie en overduijn verongelukt zijn:/ in het najaar

te zullen in’t najaar volgen.

meede zullen overgesonden worden.

het plan van verdediging § 7: Gelijk wij mede schuldpligtig sullen voldoen aan de ordre ter oversen„

sullen na de ordre voldaan worden

welke door de heer gouverneur zal ding van een ampel plan van verdeediging, het welke den eerst geteekende / op het

intworpen worden

verzoek van den Raad:s op zig genoomen heeft, te ontwerpen.

Zo wel als eene beschrijving, welke posten in de Civiele de partementen, het„

en ook een beschrijving welke § 8:

Posten in de Civile departementen kun-

——

nen gemengeert worden

het best en nuttigst kunnen gemenageert werden.

gesecretarij bediende zijn 5 O:

De secretarij bediendens gelast zijnde geene brieven /hoe kleijn ook/ uijt de

gelast geenecopia brieven hoe kleijn ook

voor Nederland uijt te laten.

Copias voor Nederland te Laten, vertrouwen wij dat daar aan prompt vol„

„doen zullen.

mitsg:s nopens ’t Chandelen der § 10.

Telijk meede aan de ordre nopens de inrigting der Brieven

periode van de lasten en winsten in de

brieft

en het verhandelen der periode, betreffende de Lasten en

Winsten.

Door den Koopman buijten emplooij Jan Willem

Ieer Herk van den Koopman N 11:

van Rossum om Extracten uit de Na

cassaerse brieff aan H: H: E:

Hendrik Van Rossum in onse vergadering van

den 13: April. versogt zijnde om een Extract uijt

de Maccassaarse Copia Missive aan uW Hoog

Edelens geschrieven, neevens een Extract uijt het daar bij

g’insereerd beandwoorde Patriase Extract Missive

„betreckelijk tot het geen den Heer Maccassaars Gouverneur Rij„

wegens 't door den Heer gouverneur

Reijke over hen daar bijti nederge„

sede

ke en Raad nopens hem van Rossum over het houde

van