closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van een mondgesprek met den Prins Kraindato, daar

bij hebben der needer gesteld; zo hebben wij hem met dit ver

aan Hun Hoog Edelheeden gerenvoijan Zoe kaan UW Hoog Edelens gerenvoijeerden laaten zijn Re„

quest in originali onder de Bijlagen afgaan.

’t schip ouwerkerk is den 25: §12:

Om de bij onse eerbiedige litteren van den 25e Maij aangehaalde reedenen

Meij lE: gedepecheert

hebben wij het schip ouwerkerk op dien zelven datum gedepecheert, sonder

dien kiel te laten wagten na de gewöne Brieven en Papieren, vertrouwende,

dat deesd onse schikking UW Hoog Edelens goedkeure zal verwen„

de Brieven en Papieren zullen § 13:

ven, do eerder, daar wij deszelfde geleegenheijd aanhanden hebben, om eeven

wen als in A=o p=o met Een particulure

barcq overgezonden worden.

als in A:o p=s geschied is, dezelve met di Barcq van

den Capitain Lieutenant ter ze Adriaan de

Visser te kunnen versenden

ae vengand an s etarig E :

De boeken en papieren op het Secretarij berus„

is behoorlijken na de ordre gedaan

tende zijn mits de gemaakte verschanging onder de

dienaaren, na de ordre, volgens Register over„

gegeeven.

indertie van't satiirs h Ex: S W5: En tot Slot van dit Hoofdeel insereeren wij bij

„tract en het antwoord daar op.

deesen, het deesen Jaare ontfangen Extract

Patriasche Generaale Missive van den 5=e No„

„vember 1785: met onse eerbiedige antwoorden in margine

van het zelve; voor welke wij uw Hoog Edelens

goedkeuring neederigst verzoeken.

Extract