close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

㤠16:

zijne in deese aantewendene zorgen

en arbeijd een bestendig genot zal

kunnen hebben zulx dan ook de Mi„

nisters door uE gequalificeerd zijn

om ingevolge van het voorstel van

den Heer Gouverneur van Pleu

ren de Amboinees plegtig te be„

looven dat 'er altoos een getal van

10000: Boomen blijven zal die

niet zullen uijtgeroeid worden, en

van welke mende vrugten aan

Nooten en Foelij Jaarlijks zal

aanneemen en betaalen, moeten

wi als nu afwagten of deese toe=

zegging hen tot een prickel zal

verstrekken, om eindelijk de aan

den zo aan het werk te slaan, dat

men tot het voorgestelde doelwik

te eeniger tijd geraake

De verdeeling van het voorzeide

getal van 10000: Boomen over„

de onderscheidene districten en

de keus der gronden voor die plan

tagien, het meest geschikt is te regt

door uE overgelaaten aan de plaatse„

lijke kennis, en het voorzigtigt

overleg