closeTerug naar inventaris

Transcriptie

526.

151

Jaaren afgeschreevene partijen

van 6669: en 5000. Ponden Bus

„poeder alweeder in de kruijthuij=

sen van het hoofd kantoor een

quantiteijt van wel 25150: Pon„

den onkruinbaar bevonden was

hebbende wy eeren als uE de ree„

„denen die men tot verschooning

van gemelden Jansz: bij gebragt.

heeft zeer onaanneemlijk be„

vonden

wij zijn mitsdien ook niet wei„

nig verwondert geweest, hoe uE

omtrend een zaak van die natuur

inschikkelijkheijd hebben kunnen

gebruyken, met eeniglijk het

inkoops kostende van vak kruid

aan de Comp te laten voldoen

en wy begeeren mitsdien ook

wel uit drukkelijk dat wanneer

men in ’t vervolg onverhoopte,

„bedorven mogt opgeveen het zelve

„lijk weder kriio als dan ingevoe„

„ge van uwE waarschouwing

met twee Capitaalen advans

aan de Maatschappy vergoed

zal worden.

P 27.