closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5533

154

door meergemelde Cos vervoerde Pa

poers, ingeval dezelve wierden vry

gekend van de beschuldiging die hij

tegen dezelve had ingebragt wee„

„gens koopmanschappen die zij

van hem zouden hebben genomen

en niet betaald als dan naar hun

Land, weder te laten vertrekken

ten einde die Natie een goed ge„

voelen omtrent de Compagnie

in te boesemen

Het door uE beslootene om in de

zaak van den Stuurman Hen„

driks geweesen gezaghebber van

de Pantjalling de Beschermer

het te laten berusten bij de brieven

daar over Tusschen de Ambonsche

en Bandasche Ministers gewis

seld zullen wy om de daar van ge

geeven reedenen ons laten wel

gevallen, en wel bij zonder om

dat de kapitain te Keffing met de

zijnen zelfs ontkend had door voor=

„melde Hendriksz: beleedigd te zijn

geweest, terwijl we vastelijk ver„

trouwen dat de Heer Gouverneur

van