closeTerug naar inventaris

Transcriptie

536.

§ 37

155

„heijd, de Noord Cust van Coram meede

een bezoek zal worden gegeeven

Hoe zeer toch de voorzeide overwin

ningen mitsgaders die, welke ver„

volgens nog omstreekt Killemoerij

behaald zijn door het kruis vlootje

onder het beleid van het Saparouas

Hoofd Beth beneevens het Haroe„

„kos Hoofd Blondeel voor de Maat

„schappy van een aller grootst aanbe„

„lang zijn

En hoe zeer ons niet is voorgekoo„

men dat er zeedert deese gebeurte

nissen openbaare vijandelijk„

„heeden hebben plaats gehad, zo blij

ven nogthans vreesen dat zoo

lang men van den Tidorschen

Rebel Noekoe niet meester

zal zijn geworden of ten minsten

zo lang hij onder de Cerammers

eenige aanhang zal behouden, de

onlusten met dezelve niet vol„

koomen geeindigt zullen zijn.

wij moeten dan als nog hoopen

dat