closeTerug naar inventaris

Transcriptie

543:

Dog op den 24: Maart diende de ordinaire gecommitteerdens

deg bij een berigt en verklaering van de ge=

committeedens

in de kleede winkel van Een amphbberigt:/ het welke nevens

Een verklaaring annex dieverse afpak Briefjes onder de

Bijlagen afgaat./. waar uijt wij met ontstigting en bredweesen

ontwaarde men in 53: pakken diverse

ontwaarden; dat bij opening van 53: Pakken met diverse Lijwa„

nat berlekt en met olij bemorste lijwaten

ten /: niet teegenstaando van buijten wel geconditioneerd mitsg„s

de Kruijs Touw goed en gaaf waren/ egter van binnen natti„

bevlekte en zelfs met olij bemors stukken gevonden zijn; Ja

„zelfs in Een Pak met karikams roode, dat ten eenemaal vog„

mitsg:s 11: p=s Karikams roode en 1: Oriquan

„assen grote te min bevonden worden,

tig was, 11: p„s te min en in Een Pak met Niquaniassen groote

is meede 1: p„s te kort bevonden.

§ 44:

Voorm: 11: p„s karikams kords en Een stui Niquaniasen

die de Hoofd plaats 't word te rug gereekend.

groote reekenen wij de hoofd plaats te rueg

§45: Terwijl de beschadigde lijwaten per publicque verditie ver„

de beschadigde zijn egter per vendutie

verkogt.

„kogt zijnde, voorkoomende onder het Hoofdeel van Jn- en

verkoop.

§ 46:

Wij kunnen niet stilswijgende passeeren dat in de meeste

in de meeste pakken voor Padang zijn

geene afpakbriefjes bevonden.

Pakken Guinees Comp oude zoort, of Tafel dito die van

Padang te rug gezonden geene afpak briefjes gevonden zijn, en

dat door de vigilantie van den Winkelier Bourghelles

in het Lugten en droogden nog veele stukken zo vergebragt

zijn, dat dezelve bij den verkoop nog winst afgeworpen hebben

Den P:

8