closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te

24:

26

5:

1

1

1.

1

1.

163

547

Den Inkoop die in deesen Jaare gedaan is

den inkoop in desen Jaare.

bestaat in het volgende.

206

lb

13496:

off 24:550: Bh: Garioffel Nagelen

D„

15.12.

824: 17/60 ƒ 2726

106

k: Azin H

1500

15: 8

41

12: 160:

lb: Olij Caijoeportij

30

153:

504

18:

25

d„o Coelijlawang

127:½:

15

420

d„o Fassafras

36: 3/5.

14

100

8

500

Lign:

7. 1/5.

23

15:

Geconfijte Moernagelen

1000

360: —„

1180

p„s Adappen

50000.

225:

742

10:

Gabbe Gabben

40:000:

120:

396

—„

M:r Houtskoolen

1200

120

396.

boss: Lond Jnlands

1600

80:

264

p„s Wieltrossen doemoets.

59

141: 2/5

467:

8.

5

12

ijzertrossen

57 2/5.

190:

8.

1

90

Lastij Balken L=a 23: a 24: v:n d=n 7: â 8. d=m

106

356

8.

Manij paelen 18: V=m d=m

60

2:½: d=m

148

45

10:

24.

Catij Balken

96.

3.16:

16.

20

Lingoa _ L=o 16: â 17: v„n d=m 6: â 7: d=m

10

33.

6936

M:r off 173. 2/3 Lasten kalk

832.

3/160.

2746:

200'000

13.

p„s Mopsteenen

720:

2376

8500

Dak en vorstpannen

66:

218:

12

1/10.

15:12:

Halve Leggers.

21.

69:

Huijsen en Erven, als

stux van den OnderChirurgijn Cornelis Caspersz.

990

300

—„

1

Boekhouder Carel Godl: Hindemith

831

252.

12.

1

overleeden Resident van ’t Compr Manipa A. Egtb:r Gleidstem

876

16:

2890.

1

presenten Resident van get: Comp=s Cornelis H: van Capelle

1089

330:

1

onder koopman en geweesen Soldij boekh: Hendrik Maktens

540

1782:

Boekhouder en Negotie overdrager N„s Michiel Noo

210.

693:

vaandrig Militair Anthonij Bernard

420:

1386

792:

240

Boekhouder Jan Hendriksz

240:

792:

zergeant Cafel Christiaan Scheffer,

2890:

876:

de Wed=e van den kapitain der Burgerij Jan Meijer g’ Judith Rihapa„

1584:

480

Jnt:s opperschoolmeester S: Captenno: g’t Anna Rihata

Aan de onderstaande Cediteuren weegens de door hun lieden in d:o p:s aan dE: Comp: geleeverde Hopsteenen en

Equipagie goederen, die bij de Jongst afgeslotene boeken te vooren staan als

door den Equipagie meester kulk voor

D„r 115 1/5 ƒ380: 3:

20

ijzertrossen goemoets

_=o

Wieltrossem

62: 1/5: 205: 18: 8:

75: . 247: 10:

252: 2/5

ijzertros en Hollands

833

door den Luijtenant der Chineese Natie Limdjoeko voor de gelee„

verde mopsteenen over 120000: p„s

432

1425

270.

de Chineese vrouw Naij, Bie, over 75000: p:s

891

d' Wed=e van den Kapitain Chinees N10 Jauseeng over 60000: p„s

216:

712.

de Houd kapitain der burgerij Lodewijk Melch: knop voor 60000: p„s

216

712.

137

Somma

Du

„10308

160.

34019

Mits

11

12:

16:

16:

4.

16:

8:

8

8.