closeTerug naar inventaris

Transcriptie

165

niet te verkoopen geweest zijn

§ 59:

Het Eerste doet ons versoeken om een gunstige voldoening

versoek om voldoening det g'Eijschte

blauwe lijwaten

van onsen eijsch principaal van blauwe Lijwaten

§ 60: En het tweede noodzaakt ons, met smerts te bekennen dat wij geen kans

men ziet geen kans de opgehoudene,

met winst af te zetten, waartoe egter

alles zal aangewend worden.

zien op de opgehoudene Lijwaatens eenig advans te behaalen, wij zul

len egter de laaste poging in het welk stellen en UW Hoog

Edelens den uijtslag daar van in het najaar bedeelen.

§. 61:

De order in de oostersche Gouvernementen te vinden, bepaald

bezwaarnis van den Hoofd Aaminist=r

weegens de prijs der tarwe

den prijs der tarwe op 75: Rijxd„o best en deese swaarigheid noodzaa

te den Hoofd Administrateur Schilling, aan ons op den 23. febr:

te vertoonen, dat de volgens aanreekening de aangebragts Tarwe

verzoekt om qualificatie tot wat prijo ops Rijx d„o 85: kwam te staan; versoekende, om qualificatie tegens

te verstrekken

welke prijs hij dezelve kon verstrekken.

§ 62: En Vermits het onbillijke zoude zijn eenige schade van de Comp: te

de aangebragte 21½: last, zijn verkogte

tegen 8: rd:s t lasts

pretendeeren zo hebben wij beslooten denzelven de qualificeeren, om

de aangebragte 21½. Lasten Tarwo, tegens 85: rd„s 't Last, van de

hand te zetten het welk niet teegenstaande de groote quantiteijd

volbragt is

5 63: Het Hoofddeel van

Troducten doet ons het eerst voorkoomen UW

Hoog