closeTerug naar inventaris

Transcriptie

U: d: Ed: Consideratie ter verzending van Hoog Edelens g’Eerde Consideratie Wegens de verserding

een Chialoup met Nagulen na Banda

ter inneem van cooten.

van een Chia loups Lading met Nagulen na het Gouverne„

ment Banda, ten einde aldaar het schip dat de Nooten geladen

heeft, in te geeven, tot preservatie derzelve.

Het zij ons in Eerbied vergund, hier op aan te merkenen uW

564:

is aanveele swaerigheeden onderheevig

Hoog Edelens in bedenking te geeven, aan welke swaarigheeden

dit voorstel onderheevig is.

§ 63: Een Chialoup met Nagulen beladen zoude uijtterlijk in de maand

m reedenen als het nevenstaande

van Febr: of in het begin van Maart van hier dienen te vertrek„

ken, om vroegtijdig en voor het uijt eijnde der west mousson op

Bander te zijn, onslaade in meet de cchto dot ab raake der oost wonden

„son weeder herwaards gedepecheert te kunnen worden, om dus doende

van dezelve niet lang ontstooken te zijn; of schoon hoe kort

ook de reijsd volbten gende het een gemis en eerige verlegeneheijt

in deese Provintie zal te weege brengen, daar dit Juijst voor valt,

in een tijd dat alle de Comptoiren van benoodigtheeden moeten

voorzien en de Negelen van dezelve afgehaald werden

Dit vaartuijg langs de Ceramse wal Cours steltende keidor

566:

Ook is 't zelve en dus lading gexpon=

„neerd aan smokkellaaij en rooflus

deese trouwloose natie geattacqueerd en genoomen werden en

der Cerammeks.

ofschoon men dit uijtterste wat vertrekt; zoo blyft en dog

altoos eene bedugting voor Smokkel handel mitsg„s bij onver„

hoopt ongeluk van dit vaartuijg een zeeker grond over waar doo„

do Nagulen/ het geliefkoosde voor werp, der Cerammers, onver„

„mijdelijk

me

den

„del in

ter

den

te be