closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bedugting voor van Eanaang terug gezon van Padang te rug gesonden Guineesen eene gegronde bedugtheid door

„dene guineesen welke geen advancen

zullen opleveren.

dat dezelve nimmer in deese Provintie met eenig advans van

de hand te zetten zijn

P 55:

Wij hebben hier van reets eene preuve genoomen, dog het ons leet„

waar van een preuve genomen, dog

opgehouden geworden.

weesen zijn dezelve zoo laag geloopen dat men die heeft moeten

ophouden en wij durven ons niet vlijen dat het vervolg van tijd

gunstiger zal weesen.

§ 56:

uijt het ter Resolutie van den 4:' April g’insereert Rende„

op de beschadigde is nog buijten verwag

„ting ƒ 185: 10:„: geprofiteert

ment der verkogte gevlekte en beschadigde Lijwaten Consteert,

dat op een inkoops bedraagen van ƒ 2309: 5: nog geprofiteert

iir

is ƒ 185: 18: of 8: prc=to den anderen, met welk vooruijtzigt,

wij ons niet geplatteert hadd„e, zoo ons besluijt reets genomen

was, om dezelve voor het geldende te verkoopen.

§57.

Der Resolutie van den 26: April zullen uw Hoog Ede„

de behaalde advancen op de laatste ven=

„dutie genoteerd in de Resolutie

„lens des behaagende g'insireert vinden, Eenander Rendement

van zodanige Lijwaten als op den 10: bevoorens verkogt, zijn,

waar bij blijkt, dat op Een inkoops bedraagen van ƒ6801: 8: 8:

aan winst geprofiteerd is ƒ5525: 7: 4: of 81: pt C=to door den arderen

dan Wel 64¼: op de Cormandelse 92: p„r C=to op de Souratze 207:

prc=to op ’t Javaas Catoene gaaren.

§ 58:

Waar bij ook aangeweesen werd, de aanzienelijke Winst op de

op de blauwe is een aansienlijke winst

behaald.

blauwe Lijwaten behaald mitsg„s welke wette opgehouden en

niet

tegen