closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de winsten doet vermeerderen

§70:

Het afgeloopen Nagel gewasch heeft bedraagen

den geheelen, inschuur van het Nagul gewasch

bestaat in 236 49/150 sharen

Bh: 236:550: of 129999: lb:

Waar van de Comptoiren geleeverd hebben de volgende quantiteij„

„ten als.

BE:

lb:

Het Hoofd Casteel.

24:3/350:

13496:

430

116550:

64230:

Saparoua en Nussalaut

250

5200:

Hila

9: 550:

137

34237:

62: 550:

Haroeko.

186:

23: 550:

. . 12836:

aricque

291

Te samen als vooren Bh: 236550: of: a: 129999:

Na volgens de ingekomene Berigten g’insereert ter Resol:

van den 11: Maij Waar uijt nog Consteert, dat aan overwigt

het overwigt bedraagt 2 29/50 bhaar en

voor de Comp: geprofiteert is 2 2/350: Rh: of 1123: lb: welke quantiteijt

met ’t restant van A=o p=o off

met een Restant van A:o p„r tot 2: 550: Bh: of 1167: lb: het schip ouwer„

kerk ingenoomen heeft, en de gantsche parthij van 132289: lb is in een

132289. lb: is in een agter hok van ’t schip

ouwerkerk afgeladen

agter hok van gem: bodem apart afgelasen, gelijk wij bij ons Eer

biedig schrijven van den 25: Maij reeds aangehaald hebben

571.

Na den inschuur van dit gewasch zijn de Negorijen, huijsen bosschen

De Negolijen zijn gevisiteert en geene

ontdekkingen gedaan

en Thuijnen ejact gevisiteert, dog geene ontdekking gedaan, blij„

kens de overgaande Rapporten:

§ 72: 983: lb: sof van Nagulen, van den voorjaarigen in schuur, zijn

door een justitieele commissie zijn 9830:

tof van wagulen in zee geworpen en 7: lb: door een Justitieele Commissie in zee geworpen en 7: lb: bedorve

bedorve dito verbrand- -

Garioffel

de

pen