closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn

erve

ntileij

167

Garioffel Nagulen terze lver tijd verbrand:

§ 73:

Op Saparoua is onder de Hongij inzelver voegen gehandeld,

3000 lb: onleverbare wagulen zijn op Capa=

„rouaen 11: lb: op laricque meede verbrand:

met 3000: lb: onleeverbaare Nagulen en insgelijks te Laricque

met 31: lb:

§74: Den geringen in schuur hoopen wij dat UW Hoog Edelens

men hoopt dat den geringen inschuur &:

H: Ed: zal belagen.

aangenaam zal te vooren koomen.

57c:

Den Staat der

Jatij Jultuure in uet a aer ule e den tone„

den staat der Jatij Culture zal in ’t na:

„jaar worden vertoond.

zoo moeten wij uw Hoog Edelens Communiceeren, dat over het

algemeen genoomen de grond in de Ambonschen districten niet

de Grond in de Amboise districten schijn

„zeer geschiekt scheijnt, tot den aanqueek van Jatij Boomen: daar

niet geschikt te zijn tot den aanqueek

egter eenige verwagting of goed vooruijtzigt is, laat men geene

middelen onbezogt, om hier in wel te slagen.

§ 76: Tot menagement van ongelden en nutte loosen arberd, zal

men zal uit de Plantagien op drie Comp=

toiren eenige bomen tot gebruijk taten kappen

men uijt de Plantagien te Saparoua Hila en Haroeko, van

tijd tot tijd bij mogelijkheid zoo veel Boomen kappen als maar

immer tot eenige dienst kunnen gebruijkt werden.

577:

Tot de bereijking van dit oogmerk heeft men de Hoofden der

de hoofden zijn g'’interdiceert geene ongel„

den daar voor meer op te brengen

Comptoiren teeds g’interdiceert, voortaan eenige ongel„

„den op te brengen.

En