closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 102.

ook aan die het aangaat nop=s de bekend

stelling van ’t brutto gewigt en st:

§ 103:

eenige tekort koming op Pawaij, door den

vandrig schutz: behoorlijk ¶andwoordi

heeft de afschrijving mnoeten volgen.

5104

de onbequame Arthillerij en wapenka

mer goederen op de buijten Comptoiren

zijn na de Hoofd plaats verzonden.

1

1:

1:

6.

55:

Gemelde Hoofd en mindere Administrateurs, mitsg„s Negotie

bediendens, zijn inzelver voegen gelast, zig stipt te houden, aan

de ordre ter bekentstelling van het bruto gewigt, van kisten

en pakken met Lijwaten, stoffen, fluweelen en Lakens

Op den 20: December Aoep:o heeft Manipas Resident Ca„

kelle bij een berigt vertoond de te kort kooming te Poste

Sawaij, welke aan den vaandrig Schuts toegeschreeven werd;

wij hebben gemelde officier zig hier op schriftelijk laten ver„

„antwoorden en dezelve zo voldoende gevonden, dat daar op

de afschrijving heeft moeten volgen; het welk onder Jn en

Afschrijvingen neder voortkomst

Gelyk den Eerst geteekende Reeds werkzaam is geweest, om

de nodeloose testanten te vermindering, zoo zijn op den 20:

December passato de rapporten van Hila en de overige Comptoiren

mitsg„s van de Arthillerij en Wapenkamer ingekomen, en

ingevolge van dien, heeft men beslooten, de volgende onbequaa„

me en hier van geeen gebruijk zijnde goederen na de Hoofd plaats

te zenden.

P„s Metaele Canon van 6: lb: Caliber

d=o 4: d=o

_=o d=o —¾: d=o

Bommen van 5: d=m

Mortiers: Granaaten van 3: @ 4. d=m

3: