close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0376

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 102.

ook aan die het aangaat nop=s de bekend

stelling van ’t brutto gewigt en st:

§ 103:

eenige tekort koming op Pawaij, door den

vandrig schutz: behoorlijk ¶andwoordi

heeft de afschrijving mnoeten volgen.

5104

de onbequame Arthillerij en wapenka

mer goederen op de buijten Comptoiren

zijn na de Hoofd plaats verzonden.

1

1:

1:

6.

55:

Gemelde Hoofd en mindere Administrateurs, mitsg„s Negotie

bediendens, zijn inzelver voegen gelast, zig stipt te houden, aan

de ordre ter bekentstelling van het bruto gewigt, van kisten

en pakken met Lijwaten, stoffen, fluweelen en Lakens

Op den 20: December Aoep:o heeft Manipas Resident Ca„

kelle bij een berigt vertoond de te kort kooming te Poste

Sawaij, welke aan den vaandrig Schuts toegeschreeven werd;

wij hebben gemelde officier zig hier op schriftelijk laten ver„

„antwoorden en dezelve zo voldoende gevonden, dat daar op

de afschrijving heeft moeten volgen; het welk onder Jn en

Afschrijvingen neder voortkomst

Gelyk den Eerst geteekende Reeds werkzaam is geweest, om

de nodeloose testanten te vermindering, zoo zijn op den 20:

December passato de rapporten van Hila en de overige Comptoiren

mitsg„s van de Arthillerij en Wapenkamer ingekomen, en

ingevolge van dien, heeft men beslooten, de volgende onbequaa„

me en hier van geeen gebruijk zijnde goederen na de Hoofd plaats

te zenden.

P„s Metaele Canon van 6: lb: Caliber

d=o 4: d=o

_=o d=o —¾: d=o

Bommen van 5: d=m

Mortiers: Granaaten van 3: @ 4. d=m

3: