closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 158:

om de swakke bezitting is deese Post

met 6: gemeene meerder verstrekt.

bestaande de bezetting in 40: koppen dat

toerijkende is, om de Noortkant amp; Ceram

schoon te houden.

1109:

maneuwres bij bequaam weet

§ 168:

van de Arthillerij zal in ’t najaar bedeelt

worden.

zelvervoegen afte schrijven, door welke schikking wij vertrouwen

in den nood van deese post voorsien te hebben:

Terzelver tijd is bij ons in aanmerking gekoomen, dat deeld

post met zijne presente bezitting bij het afzending van een

Commando zeer Swak bezet blijft, weshalven men ten uijktersten

noodzakelijk g’agt heeft, om aldaar nog ses gemeene Mili„

tairen te plaatsen, zoo dat de bezelting tans bestaat in

1: Vaandrig

1: Zergeant

2: Corporaals

31: Gemeene

1: Tamboer

1: Cannonier

2: Aandlangers en

1: Chirurgijn of

40: koppen te samen het welk onstoerijkend scheijnt

om de Noord kant van Ceram Schoon te houden en des noods,

de noodige resistentie te kunnen bieden

De Militairen werden bij bequaame geleegendheid

gemangthee rd:s

Vn Arthillerij de ntet aer 173.

standiger beschrijving vordert, doet ons uW Hoog Edelens

te marque nopens het wijnige in d: p=o aangemaakte, met

do