close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0392

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 158:

om de swakke bezitting is deese Post

met 6: gemeene meerder verstrekt.

bestaande de bezetting in 40: koppen dat

toerijkende is, om de Noortkant amp; Ceram

schoon te houden.

1109:

maneuwres bij bequaam weet

§ 168:

van de Arthillerij zal in ’t najaar bedeelt

worden.

zelvervoegen afte schrijven, door welke schikking wij vertrouwen

in den nood van deese post voorsien te hebben:

Terzelver tijd is bij ons in aanmerking gekoomen, dat deeld

post met zijne presente bezitting bij het afzending van een

Commando zeer Swak bezet blijft, weshalven men ten uijktersten

noodzakelijk g’agt heeft, om aldaar nog ses gemeene Mili„

tairen te plaatsen, zoo dat de bezelting tans bestaat in

1: Vaandrig

1: Zergeant

2: Corporaals

31: Gemeene

1: Tamboer

1: Cannonier

2: Aandlangers en

1: Chirurgijn of

40: koppen te samen het welk onstoerijkend scheijnt

om de Noord kant van Ceram Schoon te houden en des noods,

de noodige resistentie te kunnen bieden

De Militairen werden bij bequaame geleegendheid

gemangthee rd:s

Vn Arthillerij de ntet aer 173.

standiger beschrijving vordert, doet ons uW Hoog Edelens

te marque nopens het wijnige in d: p=o aangemaakte, met

do