closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1165: De Ien Afschrijvingen velte ea

vertooning van de gedaane in en afschrij=

„ring.

hebben UW Hoog Edelens na aanleijding van ons genoomend

besluijten zullende vertoonen, zoo hebben wij de Eer te noteeren dat

Op den 28: September Ao p=o

1: in het Quartier overleeden save kind op winst en verlies af

„geschreeven is,

1: volle wapen van den zoldaat Blankeel t welk door het om„

slaan van ’t vaartuijg Waar in zig deesen militair bevond, ver„

ongelukt is;

Het verschootene zeedert de maand September 1785: op de Pan„

tjalling Delft bestaande in

96½: lb: Buskruijt

6: p„s Lang scherp van 2: lb:

16: rondscherp

15: druijven

14: rondscherp - - 1:

14: druijven

222:„ Scherpe Pattroonen het een en ander op voorjarige Lasten

en ongelden.

Den 18: 8ber: A„o p.o

1: klijne orembaij door de Pantjalling de Beschermer ver„

looren, op voorjarige Winsten en verliesen

Den 20:' December

1: overleeden Manslaaf op winst en verlies

Hek