closeTerug naar inventaris

Transcriptie

180

Het op de Hongij Togt verschooten Ruskruijt Wp tot

520: lb:

580: gemaakte kardoesen van 1: lb: en

30: Boeken Pattroon Papier op Hongij en Expeditie ongelden

Het verstrekte en gespendeerde geduurende dien togt als

1712: lb: Rijst

254: zout

388: kannen Arak

2: p„s kottings met zilvere knoppen

170: Rd„s aan Contant

19: p„s Bijlen en

1. stux Guinees gem: gebl: Cust de Twee Laaste posten op de

Extirpatie van Specerij bonmen

Op den 27: Januarij deses Jaers

18: dousijn scherpe Patthoonen op dieverse Commando verschooten,

op voorjarige ongelden.

1: Houwer Granabier en

1: Portbipd Zeemleere bij het opligten van Een zold=t door de Pa„

„poin te Manipa verlooren geraakt, op winst en verlies

15898: lb: Rijst met 20: p„r C=to spellagie die in het graan maqua„

zijn door een onstane lecagie nat is bevonden en waar van het

Berigt overgaat meede op voorm: teek:

3: douzijn scherpe Pastroonen op voorjaarige en Expeditie ongelden

6: koks of hout bijlen

Jte