close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0405

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ents

Vertier restam

Den

ordere

in't boek

in 5: Jacken

Maij

doar den Jaar van

1767:

1786:

arberen

12:

50.

T„s 111:

430

lb: 7849: lb: 2294:

14:

12

30½

10

40

9

1

499/00.

Crt:s 233: 196:

R: 93810 5/10t: 18261/½ k: 16272:1/0

lb: 7596 13/4:2641½ 636: 7/8.

Vier

16:

lb: 15362¼: 2637: 2840½

24753¼: 6289: 6522:2:

9681: 2232: 1/8: 863:¾:

k: 181½: 60¼: 11½:

646:¼: 160½. 10½:

973:1/20 247:/4: 2184:

lb: 66466: 1/3:

1 lat

3103 2/3.

Eijsch

Voor

8

1788.

60:

200

10

10:

15:

P„r

Pi„

10

185

uijt de Waterpoort

Smeltkroesen

Goenij Lange Bengaals

Coffij Boonen.

Van de Medicinaale Winkel

Salarmoniacq

Bora

Medikamenten en Chirurgijns Jnstrumenten voor den

opperhirurgijn dezes Casteels volgens g'annexeerde Cattalogus

Medikamenten voor den opperchirurgijn en Hos„

pitalier meede volgens Cattalogus

uijt ’t Provisie Maguazijn

40: V:

Bier inzoort

Mom

1:

200: bots

paanse wijn

125: Legg

Arak Appij zoo voor de ordinaire als Extra ordinaire verstrekking

aan de Militairen à 3: lb: per maand de man

10: V„n

Booter vriese

8: Vierend

d:o

Selfse.

10: V=m

Speck

8:

Vleesch

2500: lb:

Witte Waxkaalsen

2: halve

Aamen Traan hollands

10:

d:o Leijn olij

d:o Olijven d=o

3.

Van ’t Traan Maguazijn

7: Lasten

Tarrte Caabse

30: M=r

Rogge

ifte