closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p

98:

p„s

1

lb:

p„s

:

p:o

Den

in 5: Jaaren

door den

arderen

8„

3.

2:

10:

6:

fles 45¼:

p„o 111

boekt: 2809

3481½

bos:t 760:½:

23 1/8.

lb

15:

56½

45 1/8

32.

110

89½.

190.

34.

40

5/

350

2775

2372:

vertier

in ’t boek

Jaar van

1786:

restant

onder

P: Maij

1787:

2:

12

4.

13.

3:

1.

8:

5:

15: flis:

33 56

772:

956:

1067:

2474½:

198¾.

222 1/8.

6. 1/5.

5 5/8

4½:

3 7/8.

1/15

10

30.

30.

60:

20:

20:

1½.

76½:

3.

595:

590.

8

1½.

89:

4

650

515

1

1:

Eijsch

voor

d:o

1788:

6:

p

Buijgtangen Ronde

6

platte

6:

Vregzaagen

1

6:

Nijptangen,

6: Randschroeven groote

6: kouw beijtels

gaat

6:

uyl CZuijker Panhuijs

500: lb: dun Latoen koper

6: kelt Brandewijn

100: p„s Swarthontjes

Jage den Leene Winkes.

60: rienen Groot formaat Popier

d.o

80: kleen d=o

200: boss: Ganse schagten

„lb: Totlood en

gesneeden.

2 Rood aarde

3.

zegul gaaten.

21:

Rood Zegul Lacq

5: groff gaaren hollands

10: p„s Pennemessen

40: lb: Gum Arabicum

40: koper Rood

tos 't maaken van Inkt

80: salnooten

20: p:s Boekebinders naaldens

4: sijffer Leijen

20. 6 d„o Crlften

1 Glazemakers Diamantje

Van ’t Ambagts kwartier

2: V:m Brussel Zand

200: lb: krijth tot gebruijk bij de Timmerlieden, kuijpers en buijten Comptoiren

2: p„s Ronde Oraaij lijpsteenen van 3: @ 4: d:m diameeter

Van Iava

400: kan Jark Olij

400: Faje

1: p:s Land schuijk lang 30: @ 32: voeten en breed 8: voeten

Swalpen van 2: @ 4: dm

50:

fte

186