close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0407

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p

98:

p„s

1

lb:

p„s

:

p:o

Den

in 5: Jaaren

door den

arderen

8„

3.

2:

10:

6:

fles 45¼:

p„o 111

boekt: 2809

3481½

bos:t 760:½:

23 1/8.

lb

15:

56½

45 1/8

32.

110

89½.

190.

34.

40

5/

350

2775

2372:

vertier

in ’t boek

Jaar van

1786:

restant

onder

P: Maij

1787:

2:

12

4.

13.

3:

1.

8:

5:

15: flis:

33 56

772:

956:

1067:

2474½:

198¾.

222 1/8.

6. 1/5.

5 5/8

4½:

3 7/8.

1/15

10

30.

30.

60:

20:

20:

1½.

76½:

3.

595:

590.

8

1½.

89:

4

650

515

1

1:

Eijsch

voor

d:o

1788:

6:

p

Buijgtangen Ronde

6

platte

6:

Vregzaagen

1

6:

Nijptangen,

6: Randschroeven groote

6: kouw beijtels

gaat

6:

uyl CZuijker Panhuijs

500: lb: dun Latoen koper

6: kelt Brandewijn

100: p„s Swarthontjes

Jage den Leene Winkes.

60: rienen Groot formaat Popier

d.o

80: kleen d=o

200: boss: Ganse schagten

„lb: Totlood en

gesneeden.

2 Rood aarde

3.

zegul gaaten.

21:

Rood Zegul Lacq

5: groff gaaren hollands

10: p„s Pennemessen

40: lb: Gum Arabicum

40: koper Rood

tos 't maaken van Inkt

80: salnooten

20: p:s Boekebinders naaldens

4: sijffer Leijen

20. 6 d„o Crlften

1 Glazemakers Diamantje

Van ’t Ambagts kwartier

2: V:m Brussel Zand

200: lb: krijth tot gebruijk bij de Timmerlieden, kuijpers en buijten Comptoiren

2: p„s Ronde Oraaij lijpsteenen van 3: @ 4: d:m diameeter

Van Iava

400: kan Jark Olij

400: Faje

1: p:s Land schuijk lang 30: @ 32: voeten en breed 8: voeten

Swalpen van 2: @ 4: dm

50:

fte

186