closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den

vertiek

in 5: Jaaren

in ’t boek

Jaar van

door den

1786:

ardeken

P„ 232.

409:

82:

2389

553:

87:

Kt:

4:

p: 13692:

2906:

L:

2065 3/000

566 3/3005

8.

ƒ1

2:

Vl

82:

lb: 28046¼20014¾:

243232½: 102280

22198¾ lb: 8085 1/8:

Restant

onder

May

1787:

133

195.

185

1070½

628.

3

57807¾

23

50.

2.

2:

1

1:

4:

2:

2:

Eijsch

voor

1788

P

100:

Tinkamse planken groote tot ’t vervlakken der vaar

150

d=o

d=o kleene 'sthuijgen en anderzints benodigt

800

Iatij Legger Duijgen tot ’t maaken in tepaseeren van vaat„

werken Etf=a

vet

25.

geel halfs heer Javas

25

biert

olij van klappus

Rijst

400

lasten

2:

Coy:

witte tafel Rijst

35

vell

koebeeste of zo genaamde bruinteer tot ’t repareeren der

blaasbalgen.

1. Barc

van 90: tot 100: voeten lang, voor zien van een lastpoort

aan wederzijden, breed na perpartie

30000

lb:

Padij afgetrapte

20

Cop

zout zo voor de ordinaire verstrekking verkoop, als Eyera ond

verstrekking aan de militairen â 4: lb: per maand de man

30: bhaelen Cattoene gaaren Javas Dispens zoort

Manschappen

kopffe

Europeese Militairen

slootemaakers hun ambagt wel verstaande

grof Smeeden

Schilder en Glazemaker, hoog benoodige insteede van die ver

Rademaker voor de Arthillerij

sloot zijn ergeen andere aan

onder en derde meesters

heenden

krankbezoekers hoog benoodigt

stuurlieden of sons Lient hoog benoodigt

zoo

de

„20