closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

187

Zoo bevrijmoedige wij ons om een gunstige voldoening

op denzelven te imploteeren.

§ 190:

De Huijselijke Bestellingen

de zieken in ’t Hospitaal zullen wel be=

Conderneerende, verseekeren wij uw Hoog Edelens dat wij

„handel worden

alles wat tot wel zijn der zieken in ’t Hapitaal Arekken

kan, aanwenden en de order der Heeren Meesters omtrent

die noodleijdende zal nauwkeurig betragt werden.

§ 198

De buijten Regenten van het Rospitaal, zijn ingevolge

de gebreken aan ’t hospitaal, de behan=

beser order: gedemanteert, om een accuraat schriftelijk

„deling der zieken en verstrekkingen

Berigt te formeeren, wat gebreeken zig aan ’t Arspitaal op„

doen, de behandeling der zieken m 't zelve in de verstektingen.

die aan hun gedaan werden: dit berigt inkoomende zullen wy

het napar de Eer hebben uw Hoog Edelens aan te bebe,

zullen met de laakze bezending op gegeven worden.

§ 192: Met de remitteering der penn: voor het marines School

met de remitteering der penn: voor ’t maaine

school, word gecontinueerd.

te Samarang zullen wij na de order Continueeren.

§ 193: De beampt schrijvens zijn gelaat om alle renuuciatie

de ordre om alle benificien in de bekende

tale te beschrijving amp;:a zijn de bamposh: gelaa van beneficien, de Comparanten duijdelijk in de Bekende

landstaale voor te houden en zulx bij de actens te laten

in vloeijen.

§194:

Den gesuspecteerden Comp„s Manslaaf Daan is volgens

de Comp: slagf Daar.

het overgaande Berigt van den Fiscaal, nog door hem,

of