close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0409

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

187

Zoo bevrijmoedige wij ons om een gunstige voldoening

op denzelven te imploteeren.

§ 190:

De Huijselijke Bestellingen

de zieken in ’t Hospitaal zullen wel be=

Conderneerende, verseekeren wij uw Hoog Edelens dat wij

„handel worden

alles wat tot wel zijn der zieken in ’t Hapitaal Arekken

kan, aanwenden en de order der Heeren Meesters omtrent

die noodleijdende zal nauwkeurig betragt werden.

§ 198

De buijten Regenten van het Rospitaal, zijn ingevolge

de gebreken aan ’t hospitaal, de behan=

beser order: gedemanteert, om een accuraat schriftelijk

„deling der zieken en verstrekkingen

Berigt te formeeren, wat gebreeken zig aan ’t Arspitaal op„

doen, de behandeling der zieken m 't zelve in de verstektingen.

die aan hun gedaan werden: dit berigt inkoomende zullen wy

het napar de Eer hebben uw Hoog Edelens aan te bebe,

zullen met de laakze bezending op gegeven worden.

§ 192: Met de remitteering der penn: voor het marines School

met de remitteering der penn: voor ’t maaine

school, word gecontinueerd.

te Samarang zullen wij na de order Continueeren.

§ 193: De beampt schrijvens zijn gelaat om alle renuuciatie

de ordre om alle benificien in de bekende

tale te beschrijving amp;:a zijn de bamposh: gelaa van beneficien, de Comparanten duijdelijk in de Bekende

landstaale voor te houden en zulx bij de actens te laten

in vloeijen.

§194:

Den gesuspecteerden Comp„s Manslaaf Daan is volgens

de Comp: slagf Daar.

het overgaande Berigt van den Fiscaal, nog door hem,

of