closeTerug naar inventaris

Transcriptie

les

§ 204.

het versoek om vennamatatis door progers

tot H: Hl: Ed: gerenvoijeert.

§205.

Copia van de verantwoording van van Geu

ricke.

aan den arthillerij luijtenant afggeven

§ 208:

bedeeling van de toestand alhier door de

kinder pokjes

hebben reeds 637: zielen.

ten grave gerukt.

189

Den ueijt den dienst ontslagen J=o Assistent Fred=k

Willem Trogers, zig bij ons g’addresseert hebbende

ter erlanging van veniam atatis, zoo is denzelven met

dit zijn supplicq aan Uuw Hoog Edelens gerentopeert

wijl de orders inhouden, dat dit en zoort gelijke preko„

„gativen, alleen door den Gouverain van den Landen trege„

„staan en vergunt werden.

Den Arthillerij Liutenant Strek versoek doende,

om Copia van de door van Guericke, teegens hem in gediende

verantwoording, waar bij denzelven van eene trouwloose be„

handeling beschuldigd werd, en zulx tot dekking van zijnen

goeden naam, zoo hebben wij hem dit niet kunnen tefuseeren

maar de versoghe Copia doen ter hand stellen.

Den beklaagens waardigen toestand waar in zig deese Prorin„

tie gedompeld ziet door de alhier aangebragt besmettelijke

kinderziekte, mogen wij voor uw Hoog Edelens niet

verbergen, maar tot ons innig leedweesen bedeelen, dat deeze

gevaarlijke ziekten heets.

126: Christenen

67: Mahumetaanen en

420: Slaven of te samen

637: zielen i het graf heeft gesleept alleen aan dit hoofd Casteer

zonder de Negorijen of buijten Comptoiren door order te reekenen,

alwaar deze vernielende plaage haare droerige gevolgen op het

Smerstelijkt