closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Smertelijkt doet ondervinden, en dagelijks serven te deesen plaat

en continueerd nog.

„ke nog 3: of 4: menschen.

§ 207: De prijsens waardige iever onser Leeraaren in het afsmee

openbare gebeden daar tegen.

ken van 's Hemels bijstands, tot Weering deser Casty dinge heeft

ons geen ander middel overgelaten, dan de recommandatie

om daar bij te volharden.

5. 208:

De najaarse advisen Waar bij het getal den overleedene moeten

bij najaarse advisen.

aangehaeld werden, zullen dese droefige gebeurtenissen, met derzel„

zal dit een en ander duidelijker blijken

ver gevolgen, duijdelijker vertoonen.

Om Egter bij vervolg van tijd, zoo veel mogelijk daar in

§ 209

ondergestelde tegenden in voerder kin

voorzien, hebben wij den Posthouder te Alang, bij een schui

te

derzickte.

telijk ordonnantie gelast, zig aan boord der binnen deese Baaij

bij ordonnantie

koomende Chialoupen en Vaartuijgen te begeeven en zulke

die deeze ziekte aan boord hebben te ordonneeren deese rheede

niet te besteevenen, maar op de Laha tot nader order voor

anker te gaan de gemeente is van deeze schikking me do

g en buijet

bij biljet kennis gegeeven

§ 210.

Dit Hoofddeel vervolgende met den staak der

van den Politicquen raad vald niets

Colligien, zoo valt onder dat van den Politie„

te melden

„quen Raad geene bedeeling

Bij

veaan

um

anige

onder

twee le

der 1