closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met 50: lasten rijst en 3: lasten zout mitsg„s eenige andere

door hun g’eijschte benoodigtheeden, uijt de Lading van het

schip de Zilvers Leeuw.

§ 23

Inteegendeel hebben deze Ministers ons weeder op ons ver„

512: lb: wax, 50: lb: nooten en 20: lb folij van

daar ontfangen.

soek laten toekomen 4: steenen Wax tot 512: lb: 50: lb: noo„

ten en 20: lb: Foelij tot gebruijk in de huijshouding en derzelver

Gouvernement is behoorlijk daar voor gecrediteert

§838

Den versoeke van voorm: ministers hebben wij onsen Fiscaal

des fiscaals berigt nopens een gedrosse

manslaaff derw=s gezonden.

gelast, ondersoek te doen, na het opgegevene bij een relaas, door

den van daar gedroste, dog alhier opgevatte en te rug gezonden

Comp„s manslaaf Eerlijk en het desweegen ingekomen berigt is

de ministers toegesonden, die zig daar meede hebben voldaan

gehouden.

§ 239:

Vier zeekaarten die de Ternaatse Ministers aan den van

vier zeekarten na Ternaten

daar verlosten Boekhouder Arie Coomans ter over„

breng van de Chialoup van den Chinees Kouwkika, hadden

te rug gezonden

meede gegeeden zijn door ons te hog geschikt

S 240:

Een uijt dat Gouvernement ontfangd aan reekening ten

en een aanrekening van daar g’'accepteert

1

laste van koene koenes groot ƒ 123: 6: /: waar teegens den

zelven zig eerst wilde verantwoorden dog naderhand aan

genoomen heeft te betaalen:/ is bij ons gaccepteerd

van

4

4

a0

100

geene

wegens a

buitten m

pord