closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zal

4

193

§24: van Vreemde Natien vinden

geene ereemdenatien vanomen

wij niets dat aanhaaling vordert zullende onder de aparte taa„

ken verhandelt werden, het geene betrekking heeft, op de

wegens der spaanjaarden vaard langs Cabo en

vaart Engelschen in de oost zeen: mitsg„s het door Uw

„bitten navigatie in de ooster zeen.

wordt appart verhandelt.

Hoog Edelens genoteerde ten aanzien der Opaanjaarden

§ 242:

voor notificatie is bij ons aangenomen, het ontfangen Sum

otificatie wegens ’t Tractaat vaden handel

mier der Artikelen of Tafereel van ’t octroij van de Comp

te Madrist, zoo wel als het Tractaat geslooten tusschen het

in Cgipten

Hof van Trankerijk en het Gouvernement van Caino

(onder t Hoofd deel van

ƒ 243:

antoruijng ande ngende a„n Tarticuliere vaart„ Handel

aande partij: handelaren.

moeten wij onse dan kzegginge afleggen, voor de toegestaane ver„

gunning aan de Handelaars, die deesen Jaare de provintie ge„

noegzaam van Rijst voorzien, dog mits de algemeene armoede

en geld gebrek, een slegte markt getroffen en wijnig voor„

„deelen behaald hebben:

Wij hebben dezelve alle mogelijke faveurs beweesen en zullen:

§244:

dezelven zullen met het benodigde

g’assisteert worden.

indien daarom versogt werd: van uw Hoog Edelens gunstige

Consessie gebruijk maaken, om hun met het benodigde kruijt

&:a na de order te assisteeren.

5845: Po:ts nog toe is, mits de schaarsheid van geed onder de Tienaa

„den.