closeTerug naar inventaris

Transcriptie

over„

en

201

niet teegenstaande zijne bediening niets hoegenaamt opbrengt

egtergetreeden is, tot het besluijt, om zig van een actie te voor

zien en wij noteeren zulx alleen, om dat het in ’t vervolgzou„

notitie dat een ander secunde'er mogelijk

niet instaat toe zijn zoude

„de kunnen gebeuren, dat zijne opvolgers hier toe niet instaat

of geneegen Waaren

§ 285.

Na aanleijding onder Resolutie de verandering en het ge„

referte aande Resolutien nopens de ver=

ne verdere betrekking tot de Dienaaren heeft zullende

anderingen der Dienaren

vertoonen zoo verEeren wij ons uw Hoog Edelens ter

g’eerde kennis te brengen dat wij

§ 286. Op

den 10: October aan ses Inlandse soldaten die te Sawaij

½: maand gagie aan 6: soldaten betaald.

bescheijden lagen en afgeankt waten, dog langen tijd daar ma

hun dienst gedaan hebben, 4½: m: gage hebben doen uijt kee„

„ken.

§ 287: Op den 20: December is aan den Boekhouder Arie Coomans

aangekomen boekhouder, dienst laten doen

die van Ternaten verlost was en de rhijse met de Chialoup

van den Chinees Kouwkiko niet heeft kunnen krijgen op

zijn versoek, vergunt, op een der schrijf Comptoiren alhier

dienst te doen.

Mits het ongelukkig vermoorden van des Fiscaals

S 288:

in gewediger aangesteld.

substitut hebben wij op den 27: Jann: Een ander tot dien dienst

bequaam perzoon aangenoomen.

op