closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

als winkelier en Cassier ontslagen

en zijne verlossing overbande toegestaan

§ 296

is met eigen vaartuijg afgestoken

te Hila te houwgekomen,

en weder vertrokken.

§ 297:

de winkel en Cas aan Bourghelles opge

dragen

§ 298

den Borkhouder Arust tot secretaris van

Politie benoemd.

zijner diensten, als winkeler en Cassier, om vervolgens

met afgeschrieve gage over Banda na Batavia te mogen

vertrekken, niet teegenstaande de swaarigheiddie wij in de

toestemming van dit versoek vonden, heeft ons de aan houdende

aandrang doen besluijten in ’t zelve te bewilligen op hoop ener

gunstige Welduijding

Gem: Bangeman is, na overgaave der Winkel en klyne

klis, van hier met zijn eigen brigantijn vertrekken dog zijne

thijse na Banda mislukkende is denzelven op Hila ter„

houwgekomen en na eenigen tijd vertoevens van daar wie

der onderzeijl gegaan zonder dat wij tot nog toe iets

van hem vernoomen hebben.

De Winkel en Cas hebben wij opgedragen aan den onderkoop:

man de Bourghelles die door zijn lano verblijff in dese

Provintie, voor een bequaam en vertrouwt dienaar bekent

is en zulk een perzoon werd tans meer dan bevorens tot

deese diensten vereijscht.

Tot het secretariaat konde wij geen bequaamer voorwerp

kiesen dan den Boekhouder Fredrik Liebregt

Brust: die door zijne dienst presteering bij den Eersten

Teekenaar als Geswoore Clercq zoo hier als te Batavia de

verwagting voor zig heeft, de vereijschte bequaam

en kundigheeden te bezitten

mij

twee

voor

vestig

Een vi

inde