closeTerug naar inventaris

Transcriptie

210

over de vaartuijgen verdeelt, werdende des nademiddags de

Pantjallings de Vriendschap, Delft en Victoria voor=

uijtgezonden om de vloot achter Manipa intewagten

Zondag den 22: D=o is niets de Hongij betreffende, voorgevallen koomende

des nademidags te 5: uuren alhier ter rheede de Chia„

„loup t Batavias Welvaaren, welkers gezaghebber

bij de Heer Gouverneur gekomen zijnde Rapporteerde, dat

hij van Bouro komende, alwaar hij 'sComps Houtwerken heeft

ingelaaden, door tegen wind en Stroom Circa 10 dagen tusschen

Manipa en de Baaij van Ambon heeft moeten oplaveeren.

Maandag den

23: d=o wierd des morgens de tweede Monstering gedaan

door de Leeden Ostronskij en Hoffmann ten overstaan van

den Fiscaal en Secretaris en teffens aan de Hoofden van de

Divisien ter hand gesteld, de Zeijnen, zijllaas orders en zeijn

wimpels

In de namiddig om 4: uuren vergaderde ten huijse van den

Heer Gouverneur, de Leeden van Politie, neevens de verdere

gequalificeerde Dienaaren de Predikanten, Burger officie„

„ren en Inlandsche Regenten, en naar over en weeder een

vriendelijk afscheid genomen te hebben, gingen de Heer

Gouverneur en Leeden van de Hongij vergavering, begeleyd

door de voorsz: Politicque Leeven en gequalificeerde Die„

naaren, door het in de wapenen staande Guarnisoen,

onder het doen van drie Chargies uijt het hand geweer

en 21: Canon Schooten van de walle, van het Casteel

Nieuw