closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nieuw Victoria naar ’t Hoofd alwaar de Heer Gouverneur

onder het doen van een Schoot, in de Corre Corre Bonoa

overstapten, waar op het kasteel den Heer Gouverneur an=

„dermaal Salueerde met 21: dat door de Admiraals Corre„

corre met 13: schooten bevankt wierd Intusschen was

de Corre Corre en verdere Orembaijen onder de Zeijlen dog

advanceerde door de Stijve weste wind zeer Langzaam, zo

dat niet voor des avonds om 10: uuren, in de Portugeese

Baaij ten anker quaamen alwaar de Posthouders van

Nussanive en Alang den Heer Gouverneur quamen

Rapporteeren, dat op hunne Posten alles in goede staat

waaren.

Dingsdag den 24. Dito des morgens om halff vijff uuren, haalde naar ’t be„

raamde zeijn, het Anker te huijs, stellende de vloot de Cours

naar de Hoek van Alang, in welke tusschen tijd het La„

„ricques Hoofd Martens aanboord van de Corre Corre

verscheen en na den Heer Gouverneur Rapport van de

gesteldheid van zijn Comptoir gedaan te hebben, weeder

vertrok; om de Heer Gouverneur aldaar te recipieeren,

waar na hij de vlag met 17: Schooten van zijn orembaije Sa„

lueerde en van de Corre Corre met 7: bevankt wierd.

Circa 9: uuren Salueerde de Post Namakolij de vloot

met 21. Schooten, dat met 5: d:o bedankt zijnde quam

intusschen in de vloot, de orembaij van Latoe Hoealoij

om met de Hongij meede te scheppen;

Wijders