closeTerug naar inventaris

Transcriptie

213

„der de Bijlagen deeses zijn te vinden.

vervolgens informeerde zijn Edele zich naar de

gesteldheijd van de mousson, en of de voorgenoomene

reijze naar Lawaay in de teegenswoordige gesteldheijd

met succes konnen worden ondernomen; dan hier op door

gem: Resident en de Landkundigste Hongij vrienden, met

den Heer Gouverneur aangemerkt zijnde, dat dagelijks de

wonden met buijen naar het westen liepen, en dat zulx

eene vroege doorbraake van de west mousson voorspelde

waar door de terug reijse van Sawaaij, zeer faciel aan on„

„aangenaame rencontres konde worden blood gesteld dat

hier nog bij quam, dat zijn Edelens transport vaartuijg

nieuw, en door zijne Zwaarte genoegzaam onhandelbaar

was; weshalven zijn Edele uijt alle deese Rapporten en

Consideratien, met grond dees besluijten: dat men dus

alles diende te mijden, wat de voorgenomene Sanivie

of Land vergadering met de Alfoeren konde hinderlijk

zijn; waaromme zijn Edele dan van de reijse naar Sawaaij

gram af te zien, en het besluijt nam van hier over te stee„

„ken naar het Eijland kelang en vervolgens langs de

Noord Cust van Ceram tot aan P=r Tiekus, mitsg=s

van daar weder te rug te keeren naar de bestemde Sanirie

plaats Pamahoe„

Intusschen Committeerde de Heer Gouverneur den Hongij

Fiscaal de Bourghelles, die wel eer als Resident op Bouro

geleegen