closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geleegen heeft ende gesteldheijd van dat Eijland, zo wel als Am„

blauw, genoegdoende kennis had om met de Pantjaeling de

voctoria die met de vriendschap en Delft, volgens

bekoome Rapport, reeds agter Poelo Loehoe zijn g’arriveerd

met nog Een Corre Corre en vijf orembaijen uijt de vloot, naar

de Baaij Caijele op Bouro over te steeken om aldaar

geconjungeert met het kruis vlootje van den Resident

Mazel, de Eijlanden van Bouro en Amblauw van

alle armaticque Boomen te zuijveren dog de vrugten, ter

voorkoming van alle quade practijken, zorgvuldig te ver„

Zamelen en naar Amboin over tebrengen, ten welken

eijnde zijn Edele aan gem: E: Bourghelles overhandigde

een Instructie van den volgende inhoud

Instructie voor den Onderkoopman se„

„cretaris van Politie en Fiscaal van de Hongij

vloot wijnand Iohannes de Bour:

„ghelles om te dienen ter zijner narigt en

observantie, in het opspeuren en Extirpeeren

van Specery Booment op de Eijlanden Bod„

70. Amblauw Manipa en dies agterlanden

Het kan UE: niet onbewust zijn, met hoe veel ernst en nadruk,

niet alleen de Edele Hooge Indiasche Regeering, maar ook de

Heeren Maijores in Nederland, genoegzaam jaarlijks, aandrin„

„gen op de Extirpatie van Specerij Boomen op ongeverloofde plaat„

„sen met nadrukkelijke last, om niet alleen de Egte, maar ook

de wilde specerij Boomen uijt te roeijen, en ik agt dit te nood=

zakelijkere