closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Regenten welke UE: versellen, zal moeten beedigt worden.

Ten besluijte recommandeere ik uE: inde uijtvoering

deezer Commissie, met het meerm: Bouros Hoofd in

een goede harmonie en Communicatif te werk te gaan,

op dat door onderlinge oneenigheeden geene hindernisse

aan de uwE: toevertrouwde Commissie worde toegebragt;

voorts alle roofvaartuijgen zo veel mogelijk overmeesteren,

na de aanhande zijnde magt toelaat, en daar na op brengen

en wijders, zo veel vigilantie als de aangeleegendheijd van

het werk, voor het belang van mijne en uwe Heeren en

Meesters vereijscht, gepaard met de nodige om een voor=

„zigtigheijd; terwijl ik naar toewensing van Godes zeegen,

op uE: reijse en een goed succes in deese Commissie, na

groete blijve /onderstond/ uE: goede Vriend/ was getee„

„kend:/ A: de Bock /inmargine:/ In de Corre Corre Bo„

„noa leggende geankerd op de rheede van Manipa den

26: 8ber: 1786:/lagerstond:/ Accordeert /was geteekent:/

F L: Brusz: Secret:s van de Hongij

werdende intusschen op ordre van de Heer Gouver„

neur, het fiscalaat over de vloot, mits absentie van

gem: E: de Bourghelles aan den Secretaris Brusz:

opgedragen; terwijl den Dispencier meede gelast word, om

van de meede gebragte Bijlen 100: stuks aan gem: E: de Bour=

„ghelles tot het Extirpatie werk aftegeeven

In de namiddag bezigtigde den Heer Gouverneur, met het

Hongye