close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

Was

serge

anto

1

1:

1

1

Cor

po

raal

1—

1

1

1

1

1

6

2:

V

Solda, Tamboer From„ Ordon„ Opper: onder

=ren d Pijper petiers nanties Chirur

chirur„

gen

„gyn

2

2

1

8

4

4

4:

4

4

5

2

2

4

4

4

5

4

5

2

5

4

1

4

6

80

2

D1

geteekend:

21

1

1

de

2:

8

1

1

1

2:

2

12

Bourghelles

Equipe

„gie

meed

ter

Guar

tier

meed„

ters

1

Mat„ scheeps

troosen

Comme

man

1

1

1

71

dispen„

cier

1

1

Secre„

taris

1:

1

Tistaal

Bom

la

Vier

1

1

Bus

schie

ten

3

3

1

1.

Boode Ialand

der

sche

gusti

Hoof„

den

tie

schep Somma

oen=

sten.

rium

„poro

76

124

21

1

62

1

52

8

72

1

50

1

48

6

1

35

63

6

51

1

45.

1

6

34

39

6

30

1

33

1

24:

4

42

1

33.

3

1

33

34

4.

42

33

3

1

31

22

1

2

43

1

33

4

43

1

33:

4

40

1

32

1

1

4

33

43

33

1

4

43

43

1

33

4

1

32

3

42

46

4

36

1

1

3

33.

42

3

33

38

1

1

42

33.

3

1

4

33:

39

1

41

33

i

1

40

3

32

16

1

10

16 19

26 130 976 1261.

Zes

60

36

60

50

217

Nieuw

Vaartuigen

breet

lang

volten

voeten

20

146

16.

74

60

13

51

10

13

12

12

11